Skip to content

Najbliższe koncerty

5 września 2021

Villette, Szwajcaria

Koncert muzyki kameralnej z Phoenix Trio

10 września 2021

Fribourg, Szwajcaria

Koncert muzyki kameralnej z Phoenix Trio

12 września 2021

Lozanna, Szwajcaria  

Koncert muzyki kameralnej z Phoenix Trio